Mobning – nej tak!

 

Mølholm Skoles strategi mod mobning.

 
Skolens holdning er naturligvis klar – vi vil ikke acceptere mobning! Mobning er en voldsom og belastende oplevelse for den, det går ud over, og mobning er ligeledes en opførsel, som der altid skal reageres på, da mobning er uacceptabelt.
Problemer med mobning skal løses hvor det sker – dvs. bliver der mobbet i skolen, er det på skolen problemet skal løses. Det er vigtigt at forældre og elever inddrages i løsningen af problemet, fordi en mobning ikke kan kommanderes eller fjernstyres væk! Det kræver en dybere ændring af adfærd!
 
Hvad er mobning?
En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Negative handlinger kan være fysisk vold så som spark og slag, men også handlinger ledsaget af ord og handlinger uden ord som grimasser, hviske, vende ryggen til er mobning. Hvis der bliver skrevet grimt om elever på sociale medier eller sendt spammails eller SMSér systematisk til elever, så er det også mobning.
 
Tegn på mobning
Det kan være svært både for forældre og skole at opdage mobning. Det er ofte noget, der foregår i det skjulte, og dem der mobber, er som regel meget dygtige til at mobbe, når de voksne ikke er til stede. Der er nogle advarselssignaler, som fortæller, at noget er galt. Der behøver ikke at være tale om mobning, men forældre og skole bør reagere på følgende signaler: 
 
Hvis I som forældre oplever, at Jeres barn viser nogle af disse signaler, så kontakt klasselæreren og fortæl om Jeres oplevelser. Hvis skolen oplever disse signaler, kontakter vi forældrene til barnet. Det er vigtigt at forældre og skole arbejder sammen, og at de voksnes udgangspunkt helt klart og tydeligt er:
 
Vi vil under ingen omstændigheder acceptere mobning og vi gør noget ved det, lige så snart vi bliver klar over problemet.
 
Hvad gør skolen?
Skolens socio/emotionelle team sammen med klassens team vil straks igangsætte skolens mobningsplan, for mobning skal stoppes.
Som det første vil der blive indkaldt til et forældremøde, hvor problematikken fremlægges, og på forældremødet vil handlingsplanen for at stoppe mobningen blive gennemgået.
Handlingsplan, som den typisk vil se ud:
Forebyggelse af mobning
Det bedste er selvfølgelig, hvis mobning aldrig forekommer, og elever, forældre og skolens personale kan være med til at forebygge mobning ved: 
 
I de mindste klasser arbejder børnene med forskellige forløb, der træner børnene i god social adfærd. Det kunne være ”Trin for Trin”.
Det er en fælles opgave for elever, forældre og skole at undgå mobning, og hvis det alligevel forekommer, er det en fælles sag at få det stoppet.